Home

Onverhoopt: Honden en heffen in Arnhem

Van de gemeente Arnhem kreeg ik op 7 december 2004 een brief in de bus, door N.T.E.V. Eerden-Cremers, Hoofd van de afdeling heffingen. Dat er een hondenbelastingcontroleur aan de deur is geweest, die me niet thuis trof. "Om die reden is het mogelijk dat de controleur later nogmaals uw adres zal bezoeken."

't Is maar dat ik het weet.

Dan wijst het hoofd Heffingen me er "voor de duidelijkheid" op dat ik, als ik een hond heb, belasting moet betalen. Verzuim van aangifte van een hond "kan leiden tot naheffing" en zelfs tot boete bovenop die naheffing "volgens het gemeentelijke boetebeleid."

Ze verzint het dus niet zelf, van die boetes, maar ze heeft de gemeente achter zich.

Dan komt de laatste alinea:

"Mocht u onverhoopt in het bezit zijn van één of meerdere honden en heeft u verzuimd van het bezit van de hond aangifte te doen dan verzoeken wij u dit alsnog te doen aan de balie van de afdeling heffingen in het gemeentehuis aan de Koningstraat 38."

Afdeling heffingen gebeld.

Mijn vraag: Waarom staat er "Mocht u ONVERHOOPT in het bezit zijn van één of meerdere honden"? Wat is er "onverhoopt" een het hebben van een hond?

Heffingen: "Ik begrijp het probleem niet"

Ik: "Ik heb ook geen probleem, ik heb een vraag. Als u het antwoord niet weet, dan is dat een probleem, maar niet MIJN probleem."

Heffingen: "heeft u een hond?"

Ik: "Nee ik heb geen hond, ik heb een VRAAG."

Ik zou worden teruggebeld.


Onverhoopt?

Reactie van een vriend:
Onverhoopt: een geheel onverhoopte en niet minder welkome verrassing; een onverhoopt genot (Van Dale) "Verrek, had ik altijd al een hondje willen hebben en blijkt dat ding dat hier rondloopt er ook een te zijn!!!" Zoiets?

Ik heb even gezocht op Internet, wat anderen bedoelen met "onverhoopt":

  1. Mocht u onverhoopt een deukje of krasje oplopen, dan kunt u bij ons terecht om dit te laten herstellen.
  2. Mocht u onverhoopt in aanraking komen met schade aan uw auto, dan is het van groot belang dat u direct en op de juiste manier geholpen wordt.
  3. Gaat er onverhoopt iets stuk? Dan wilt u natuurlijk dat het echt goed gerepareerd wordt
  4. Mocht iemand onverhoopt alsnog bezwaar hebben tegen plaatsing op deze site van een foto met hem of haar erop, mail dan het fotonummer waarop je staat naar...
In een woordenboek staat: on·ver·hoopt (bn.)
1 beter dan men had gehoopt
2 waarvan men hoopt dat het niet gebeurt

Waarom schrijft N.T.E.V. Eerden-Cremers, Hoofd van de afdeling heffingen, naheffingen en boetes van gemeentewege over het "onverhoopt" hebben van een hond? Hoopt ze dat we geen hond hebben? Heeft ze van gemeentewege een hekel aan honden, of alleen aan andermans honden? Of hoopt ze dat we tot ieders verrassing eigenlijk bij nader inzien een hond blijken te hebben waar we jarenlang geen erg in hadden?


Meenemen en weglaten

De volgende dag belt Christiaan Marks van de afdeling heffingen. Hij begrijpt mijn vraag wel. Volgens hem is de bedoeling dat men de zin leest alsof er staat: "Mocht u in het bezit zijn van één of meerdere honden en heeft u onverhoopt verzuimd van het bezit van de hond aangifte te doen..." et cetera

De bedoeling is daarmee duidelijk gemaakt, en we worden het er over eens dat het wat uitmaakt waar dat woord "onverhoopt" wordt neergezet. Christiaan verdedigt Eerden-Creemers nog wel, volgens hem kan de lezer de bedoeling wel achterhalen omdat het woord "onverhoopt" dan wel op de verkeerde plaats staat, maar toch wel in een en dezelfde zin is te vinden.

Hij vindt ook dat het woord "onverhoopt" eigenlijk geen functie heeft in de brief en hoewel hij aan deze brief nu niets meer kan doen, zal mijn reactie wel worden "meegenomen" als er nog eens zo'n brief wordt opgesteld. We maken ons even vrolijk over het gebruikte jargon en het wordt duidelijk dat met meegenomen wordt bedoeld dat het woord zal worden weggelaten.

Onverhoopt een hond? Heffen!